top of page
ראש העין, 2014
סרדיניה 2009
שפ"ח נהריה 2014
ראש העין, 2014
פילוהרמוני, תל אביב
כנס בינלאומי לייעוץ פילוסופי
סרדיניה, 2009
טבריה, 2014

ניסיון של למעלה משני עשורים בליווי מאות ייזמים, מנהלים, מטפלים, ארגונים ואנשים פרטיים בתחומים רחבים של חזון, זהות מקצועית, דילמות מקצועיות וערכיות, הוביל לגישה המיוחדת של פילוהרמוני בטיפול באתגרי התחדשות בצמתי החיים של האדם והארגון
מכון פילוהרמוני הינו ספק מורשה של משרד הביטחון

פילוהרמוני סדנאות והכשרה

כחלק מתפיסת עולמה מפיץ מכון פילוהרמוני את יסודות תהליכי הייעוץ הפילוסופי, היצירה העצמית, הליווי והייעוץ בערוצים השונים

סדנאות הכשרה בבית פילוהרמוני
סדנאות הכשרה ובראשן סדנת הדגל ביסודות הייעוץ הפילוסופי והפילוסופיה היישומית

סדנאות ייעודיות המתקיימות בארגון או במוסדות מארחים

סדנאות המתקיימות בבית הלקוחות על פי צרכי וייעוד הארגון

 

הרצאות מרחיבות דעת 
הרצאות מבוא וסדרות הרצאות על פי דרישה בתחומי הפילוסופיה היישומית והעיונית

 

מימוש ויצירה עצמית של האדם בחייו הפרטיים והמקצועיים כרוכים במחשבה מעמיקה ואוניברסלית, במציאת דרך ייחודית, ובמימוש שני אלו אל תוך חיי המעשה. פילוהרמוני הוקמה לשם תמיכה הן בתהליך הפילוסופי הכרוך בגיבוש תפיסת עולם ייחודית והן בתהליך מימושה של תפיסה זו בחיי היום יום.

פילוהרמוני ייעוץ וליווי

הייעוץ הפילוסופי  הוא הרפתקה יצירתית של היועץ והנועץ וגיבוש תפיסת העולם ומימושה בפועל

ייעוץ פילוסופי אישי     

ליווי אדם ברגעי התלבטות, משבר והתפתחות באמצעות מחשבה ותהליך של יצירה עצמית.

 

ליווי אנשי מקצוע   

ליווי מנהלים, ייזמים, מטפלים ויועצים

 

ייעוץ פילוסופי לארגונים 
עבודה מול חברות, עמותות וארגונים

מכון פילוהרמוני הינו ספק מורשה של משרד הביטחון

 
bottom of page