top of page

פילוהרמוני //סדנאות והכשרה

...קרא עוד
...קרא עוד
סדנאות בבית פילוהרמוני

יסודות הייעוץ הפילוסופי והפילוסופיה היישומית

 

קורס מתקדמים בייעוץ פילוסופי ופילוסופיה יישומית

סדנת השלמה בפילוסופיה

סדנאות ייעודיות בארגונים

הסדנא הפילוסופית לפסיכולוגים חינוכיים

 

הסדנא הפילוסופית לייצור חזון בארגון

 

אתיקה מקצועית לארגון

כלים פילוסופיים יישומיים למנהל

הרצאות על פי הזמנה

על הרלוונטיות של הפילוסופיה לחיים

 

פילוסופיה וארגון לומד

 

על הייעוץ האישי הפילוסופי -
נקודות משבר ונקודות מפנה

פילוסופיה יישומית וייעוץ פילוסופי - מבוא

חיים ויצירה על פי ניטשה

אתיקה בניהול

שינוי  - הפן האישי והארגוני

זמן ותפיסת העולם שלי

מסבל ליצירה

1/7
bottom of page