אלי אילון // מוסיקה

געגועים: פנטזיה לחליל ולפסנתר (1985) 
לחן: אלי אילון
חליל: בני שוורצוולד
סוסת האצילים והנשר (1996)
מילים, לחן ופסנתר: אלי אילון
שירה: רות אילון