אלי אילון // פרסומים אקדמיים

...קרא עוד

ניטשה במרחבי החיים: פריצת הבדידות בחיי היוצר

עיון 2015, בדפוס

אלי אילון

Nietzsche: Autonomy and Nature

New Nietzsche Studies, 2010

Eilon, E.

Philosophical Counselling and the Philosopher-Entrepreneur: The Counselee as a Partner in a Philosophical Process

Philosophical Practice , March 2009

Eilon, E.

Transcending the Unconscious:

Philosophical Counseling Session with Arthur Schopenhauer

Eilon, E. & Ran Lahav, in: Philosophical Counseling and the Unconscious, Peter B. Raabe (ed.), Trivium Publications, Amherst, N.Y., 2006, pp. 283-299.

יצירה עצמית

חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה

הוצאת מגנס

2005,אלי אילון

Transcendere l'inconscio:

Sedute di consulenza filosofica con Arthur Schopenhauer

Eilon, E. & Ran Lahav,  in:Lahav, Ran

Comprendere la vita, Apogeo, Milano, 2004,

pp. 105-124

Nietzsche's Principle of Abundance as Guiding Aesthetic Value

Nietzsche-Studien, December 2001 (30): pp. 200-221.

Eilon, E.

The Teaching of Elitism: Reasoning and Emotional Seduction

Practical Philosophy, July 2001: 33-37.

Eilon, E 

האוטונומיה של היוצר ואילופו של הטבע

עיון 2004

אילון, אלי

אימננטיות, חיוניות ופרשנות

עיון 2001

אילון,אלי

סובייקטיביות ופרשנות העולם אצל ניטשה

אילון, אלי

ניטשה: סבל כערך

עיון 1996

אלי אילון

Please reload

...קרא עוד